« terug naar vorige pagina

Afspraak maken

Spreekuur

Het Spreekuur is altijd op afspraak. Per afspraak wordt er 10 minuten gereserveerd. De tijd van het spreekuur verschilt per arts:

Praktijk B. van Kralingen  Praktijk van ’t Grunewold
maandag, dinsdag, donderdag en om de week op vrijdag

maandag, dinsdag en donderdag: M.S. van ’t Grunewold

woensdag: S. Derks

Is uw eigen arts er niet dan is er altijd een arts van de andere praktijk aanwezig voor spoed/semi-spoed. Dit gebeurt in overleg met de assistente.

Afspraak maken 

Voor het maken van afspraken kunt u bellen tussen 8.00-12.00 uur (bel: 020-6459559) . Voor overige vragen belt u tussen 13.30 – 16.00 uur. De assistente zal vragen waarvoor u komt. Zij is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard van uw klacht en de urgentie. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Per afspraak wordt er 10 minuten gereserveerd. Denkt u meer tijd nodig te hebben, bespreek dat dan met de assistente; u krijgt dan een dubbele afspraak (20 minuten) of u maakt nog een vervolgafspraak.

Spoedafspraak

Voor een spoedafspraak kunt u de praktijk de gehele dag bereiken (bel: 020-6459559 | toets 1), toets dan 1 in het telefonisch menu.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. U kunt hiervoor tussen 8.00-12.00 uur (bel: 020-6459559) de assistente bellen. De assistente beoordeelt, in overleg met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Openingstijden

De praktijk is van maandag t/m vrijdag geopend van 8 uur ’s ochtends tot 17 uur ’s middags. Bij de balie is altijd een baliemedewerker aanwezig, die dringende vragen kan beantwoorden. De balie is gesloten van 12.30 uur en 13.00 uur . Tussen 12.00 uur en 13.30 uur is de praktijk minder bereikbaar. In die tijd leggen de huisartsen visites af en hebben de assistenten lunchpauze. Ook zijn zij bezig alle administratieve taken van de praktijk af te handelen. Ook tussen 16.00 uur en 17.00 uur is de praktijk minder bereikbaar ivm administratieve taken van de praktijk.

Terugbelspreekuur

Indien u korte vragen heeft of uitslagen wilt bespreken belt u de assistente tussen 8.00 uur en 12.00 uur. Zij noteert uw naam en telefoonnummer waar u die dag bereikbaar bent. De huisarts belt u dan terug op het door u opgegeven telefoonnummer. In verband met onvoorziene drukte, kan dit tijdstip wel eens verschillen, maar u wordt in ieder geval dezelfde dag teruggebeld.

No show tarief

Wij willen u dringend verzoeken om bij verhindering uw afspraak af te bellen. Indien u nalaat om een afspraak bij de huisartsen of praktijkondersteuners van tevoren af te bellen, dan ontvangt u van hen een brief. Indien u voor de tweede keer niet verschijnt zonder af te bellen dan sturen zij een nota ter hoogte van 25 euro. Steeds meer hulpverleners zien zich hiertoe genoodzaakt omdat het steeds vaker voorkomt dat cliënten onaangekondigd niet op hun afspraken verschijnen. Deze tijd had dan door een andere cliënt ingevuld kunnen worden. Indien u een nota ontvangt voor een afspraak die u niet bent nagekomen, moet u deze zelf betalen. Uw ziektekostenverzekeraar vergoedt deze nota niet.

verwijsbrieven, laboratoriumaanvragen of uitslagen ophalen

Bent u door de huisarts verwezen of heeft u zelf bij ons een verwijsbrief, laboratoriumaanvraag of uitslag aangevraagd, dan kunt u tussen 8.00 uur en 17.00 uur van maandag tot en met vrijdag ophalen bij de balie, op de eerste verdieping van Gezondheidscentrum Marne.